Νέα του κλάδου

Ποια είναι τα συνήθως χρησιμοποιούμενα ανθεκτικά στη διάβρωση μεταλλικά υλικά στην επεξεργασία εξαρτημάτων ακριβείας; PTCQ

2023-09-20

Η διάβρωση στην επεξεργασία εξαρτημάτων ακριβείας αναφέρεται στο φαινόμενο της ζημιάς στην επιφάνεια του μετάλλου που προκαλείται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις μεταξύ μετάλλων και μέσων σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Σε πολλές βιομηχανίες, όπως η χημική, το πετρέλαιο και η ναυτιλία, η διάβρωση είναι ένα κοινό πρόβλημα. Προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της διάβρωσης, έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από ανθεκτικά στη διάβρωση μεταλλικά υλικά. Παρακάτω, θα παρουσιάσουμε μερικά κοινά χρησιμοποιούμενα ανθεκτικά στη διάβρωση μεταλλικά υλικά.


Ανοξείδωτος χάλυβας: Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι ένα μεταλλικό υλικό που αποτελείται κυρίως από σίδηρο, χρώμιο και άλλα στοιχεία. Έχει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και μπορεί να διατηρήσει καλή σταθερότητα στα περισσότερα διαβρωτικά μέσα. Η αντοχή στη διάβρωση του ανοξείδωτου χάλυβα εξαρτάται κυρίως από την περιεκτικότητά του σε χρώμιο, η οποία είναι γενικά πάνω από 10% για να ονομάζεται ανοξείδωτος χάλυβας.

Κράμα νικελίου: Το κράμα νικελίου είναι ένας τύπος υλικού που σχηματίζεται κυρίως από το κράμα νικελίου και άλλων στοιχείων. Τα κράματα νικελίου έχουν εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και μπορούν να διατηρήσουν καλή σταθερότητα σε διαβρωτικά μέσα όπως ισχυρά οξέα, αλκάλια και άλατα. Τα κράματα νικελίου χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανίες όπως η χημική και το πετρέλαιο.


Κράμα τιτανίου: Το κράμα τιτανίου είναι ένα υλικό κράματος που αποτελείται κυρίως από τιτάνιο. Τα κράματα τιτανίου έχουν εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σταθερά σε σκληρά περιβάλλοντα όπως ισχυρά οξέα, άλατα και οξειδωτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λόγω των ελαφρών χαρακτηριστικών του, τα κράματα τιτανίου χρησιμοποιούνται ευρέως σε τομείς όπως η αεροπορία και η αεροδιαστημική.


Κράμα χαλκού: Το κράμα χαλκού είναι ένα υλικό που κατασκευάζεται με κράμα χαλκού με άλλα στοιχεία ως κύριο συστατικό. Τα κράματα χαλκού έχουν καλή αντοχή στη διάβρωση και μπορούν να διατηρήσουν καλή σταθερότητα σε μέσα όπως το θαλασσινό νερό και ο ατμός. Τα κράματα χαλκού χρησιμοποιούνται ευρέως σε τομείς όπως η μηχανική των ωκεανών και η ναυπηγική.


Εκτός από τα κοινά ανθεκτικά στη διάβρωση μεταλλικά υλικά που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχουν επίσης πολλοί άλλοι τύποι ανθεκτικών στη διάβρωση υλικών, όπως κράματα μολυβδαινίου, κράματα ζιρκονίου κ.λπ. Αυτά τα υλικά έχουν διαφορετικές ιδιότητες αντοχής στη διάβρωση σε διαφορετικά περιβάλλοντα και χρειάζονται κατάλληλα υλικά να επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων συνθηκών χρήσης.


Τα ανθεκτικά στη διάβρωση μεταλλικά υλικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίλυση προβλημάτων διάβρωσης στην επεξεργασία εξαρτημάτων ακριβείας. Επιλέγοντας κατάλληλα ανθεκτικά στη διάβρωση υλικά, είναι δυνατό να αποτραπεί αποτελεσματικά η διάβρωση μετάλλων σε σκληρά περιβάλλοντα, να παραταθεί η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και να βελτιωθεί η απόδοση παραγωγής. Επομένως, για βιομηχανίες και πεδία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε διαβρωτικά περιβάλλοντα, η κατανόηση και η εφαρμογή ανθεκτικών στη διάβρωση μεταλλικών υλικών είναι πολύ σημαντική.